Giới thiệu về IEEC

Giới thiệu về IEEC

Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM là đơn vị tổ chức triển khai các chương trình đào tạo quốc tế bậc Cử nhân và Thạc sỹ. Từ năm 2006, Xem thêm