CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (ANH QUỐC)

HỌC PHÍ

Học phí toàn bộ chương trình là 280,000,000 VNĐ.

Học phí có thể thanh toán toàn bộ hoặc theo 2 đợt:

  • Đợt 1: 140,000,000 VNĐ trước khi nhập học
  • Đợt 2: 140,000,000 VNĐ sau khi hoàn tất Giai đoạn 1.

Học phí có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Học phí này có thể được điều chỉnh theo sự thay đổi tỷ giá ngân hàng

Cơ sở đào tạo:

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37 225 221  |  09 6261 0411

Email: fiem@hcmute.edu.vn

Cơ sở đào tạo tại TP.HCM:

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 028 6261 0411  |  0967 599 780

Email: info@northampton.edu.vn

Học phí toàn bộ chương trình là 230,000,000 VNĐ (tương đương 10,000 USD).

Học phí có thể thanh toán toàn bộ hoặc theo 2 đợt:

  • Đợt 1: 115,000,000 VNĐ (tương đương 10,000 USD) trước khi nhập học
  • Đợt 2: 115,000,000 VNĐ (tương đương 10,000 USD) sau khi hoàn tất Giai đoạn 1.

Học phí có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Học phí này có thể được điều chỉnh theo sự thay đổi tỷ giá ngân hàng