CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (ANH QUỐC)

Chứng chỉ sau Đại học về Quản lý và Lãnh đạo

Môn học này cung cấp các kiến thức chuyên sâu về mối liên hệ giữa việc quản lý, lãnh đạo và định hướng chiến lược cho doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các lý thuyết, phương pháp, và mô hình quản lý, lãnh đạo vào các tình huống cụ thể, cũng như mang đến cái nhìn sâu sắc về quá trình phát triển kỹ năng lãnh đạo, hoạch định chính sách và quản lý chiến lược.

Tiếp thị (Marketing) luôn giữ vai trò cột trụ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra những lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ trên thương trường. Môn học này sẽ dẫn dắt người học đến với quá trình thiết lập, vận hành và quản lý chiến lược về tiếp thị cũng như tích hợp nó vào chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, tiếp cận gần hơn với khách hàng.

Môi trường kinh doanh ngày nay luôn thay đổi, đòi hỏi các kế hoạch, chính sách, và chiến lược về nguồn nhân lực phù hợp để nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, và hiệu quả cho hoạt động doanh nghiệp. Môn học mang đến những kiến thức bổ ích về cách thức quản lý hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ đắc lực vào chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp.

Môn học cung cấp các lý thuyết và kỹ thuật hiện đại về quản lý hệ thống và các nguyên tắc, khái niệm, quy trình và thủ tục liên quan đến quản lý chất lượng. Người học sẽ tiếp cận với những kiến thức và thực tiễn trong việc thiết lập và thực hiện chương trình chiến lược về đảm bảo và cải tiến chất lượng, hướng đến mục tiêu vận hành hoàn hảo trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Môn học này trang bị cho người học kỹ năng áp dụng các nguyên tắc về kế toán và tài chính có liên quan đến việc hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp, bao gồm dự báo, thẩm định vốn, lập ngân sách, đánh giá và phân tích tài chính. Người học có cơ hội được nâng cao năng lực trong việc xây dựng, xem xét và đánh giá thông tin, báo cáo tài chính cũng như phân tích và kiểm soát chi phí.

Môn học này cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc xem xét đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp cũng như hoạch định & phát triển một kế hoạch chiến lược trong bối cảnh một thị trường đầy biến động. Người học có thể vận dụng linh hoạt các công cụ, kỹ thuật và mô hình thích hợp để phát triển một tầm nhìn chiến lược và thiết lập sứ mệnh, mục tiêu cho doanh nghiệp.

Các dự án mang tính chiến lược luôn là hoạt động quan trọng của doanh nghiệp nhằm duy trì và cải thiện lợi thế cạnh tranh. Môn học Phát triển và vận hành dự án cung cấp những kiến thức chuyên sâu, và cơ hội phát triển các kỹ năng thiết lập và quản lý dự án thông qua việc phát triển và thực hiện một dự án cụ thể cho sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Môn học này sẽ trang bị cho người học các lý thuyết, khái niệm và mô hình cơ bản làm nền tảng cho việc quản lý dự án hiệu quả, tiến hành các hoạt động trong quá trình xây dựng và vận hành một dự án, bao gồm thiết lập các cấu trúc quản trị phù hợp, đảm bảo cung ứng & quản lý các nguồn lực, nhân sự và lập kế hoạch & kiểm soát hiệu quả các quá trình thực hiện dự án.

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Môn học này cho phép người học đánh giá, phân loại và sử dụng hiệu quả các nguồn dữ liệu thứ cấp để cung cấp thông tin cho các đề xuất và quyết định của tổ chức. Người học sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để thu thập, quản lý các bộ dữ liệu thứ cấp định tính và định lượng, lựa chọn và áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu thích hợp, đề xuất các giải pháp có tính đạo đức, khả thi và sáng tạo dựa trên các dữ liệu thực tiễn.

Môn học này này cung cấp cho người học lý thuyết và thực hành về việc ra quyết định chiến lược và quản lý các tổ chức. Người học sẽ phân tích môi trường kinh doanh năng động, các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động như thế nào đến các cơ cấu thành phần của tổ chức và cách các tổ chức xác định, đánh giá và lựa chọn các phương án chiến lược phù hợp với bối cảnh để xây dựngm lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược kinh doanh.

Môn học này giúp người học thiết lập một dự án nghiên cứu gắn liền với các chủ đề và nội dung của chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA). Điều này cung cấp cơ hội cho người học xác định, lựa chọn và phân tích dữ liệu theo những cách thức tiến bộ để nghiên cứu ứng dụng trong bối cảnh quản lý kinh doanh thực tế, và định hướng, sáng tạo trong việc xử lý và giải quyết vấn đề, đồng thời chủ động lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình Thạc sỹ Quản lý cấp cao (EMBA)

Môn học này được thiết kế để cung cấp cho người học những thông tin tổng quát về các vấn đề thời sự đương đại trong hoạt động kinh doanh như tiềm năng phát triển, tư duy chiến lược, toàn cầu hóa, phát triển bền vững, hành vi ứng xử đạo đức, trách nhiệm xã hội, … Các nội dung nghiên cứu này sẽ làm tiền đề cơ bản cho luận văn tốt nghiệp chương trình MBA.

Môi trường kinh doanh hiện đại luôn tiềm ẩn những biến đổi khôn lường đặt ra yêu cầu cấp thiết cho việc nhận diện & nắm bắt các cơ hội, xu thế mới hoặc những thay đổi mang tính chiến lược để duy trì và mở rộng vị thế cạnh tranh. Môn học này mang đến cơ hội cho các nhà quản lý, lãnh đạo và các doanh nhân khởi nghiệp thể hiện các hiểu biết kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết lập & thực hiện dự án độc lập trong môi trường kinh doanh.

Việc nghiên cứu có thể được thực hiện dưới các hình thức:

  • Đề án nghiên cứu quy nạp (inductive study) trong một môi trường doanh nghiệp hoặc ngành nghề cụ thể với sự vận dụng một số nguyên tắc hoặc lý thuyết cơ bản về quản lý;
  • Đề án nghiên cứu suy luận (deductive study) nhằm xem xét, phân tích và đánh giá về một nguyên tắc hoặc lý thuyết về quản lý kinh doanh trong một hoàn cảnh thực tiễn cụ thể.

Cơ sở đào tạo:

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37 225 221  |  09 6261 0411

Email: fiem@hcmute.edu.vn

Cơ sở đào tạo tại TP.HCM:

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 028 6261 0411  |  0967 599 780

Email: info@northampton.edu.vn