CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (ANH QUỐC)

Cơ sở đào tạo:

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37 225 221  |  0909 080 291

Email: ieec.vn@hcmute.edu.vn

Cơ sở đào tạo tại TP.HCM:

307A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 6261 0411  |  0967 599 780

Email: info@northampton.edu.vn