CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (ANH QUỐC)

KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC

Thời lượng chương trình:

toàn bộ chương trình 11 môn học / 330 giờ, kéo dài trong vòng 18 tháng và chia làm 6 học kỳ, mỗi học kỳ 3 tháng.

  • Giai đoạn 1: 4 học kỳ / 12 tháng / 7 môn học
  • Giai đoạn 2: 2 học kỳ / 6 tháng / 2~4 môn học
Khai giảng: 

các khóa học được khai giảng trong năm theo từng quý 3 tháng, vào các tháng 3, 6, 9, và 12.

Lịch học:
  • 2 môn học cho từng học kỳ 3 tháng. Có thể học 2 môn song song hoặc luân phiên từng môn (1.5 tháng)
  • Mỗi môn học – 30 giờ chia thành 10 buổi – 3 giờ.
  • Ngày học vào buổi tối 2/4/6 hoặc 3/5/7 có thể bao gồm cuối tuần T7/CN.

Cơ sở đào tạo:

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37 225 221  |  09 6261 0411

Email: fiem@hcmute.edu.vn

Cơ sở đào tạo tại TP.HCM:

53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 028 6261 0411  |  0967 599 780

Email: info@northampton.edu.vn

Thời lương chương trình: toàn bộ chương trình 11 môn học / 330 giờ, kéo dài trong vòng 18 tháng và chia làm 6 học kỳ, mỗi học kỳ 3 tháng.

  • Giai đoạn 1: 4 học kỳ / 12 tháng / 11 môn học
  • Giai đoạn 2: 2 học kỳ / 6 tháng / 2~4 môn học

Khai giảng: các khóa học được khai giảng trong năm theo từng quý 3 tháng, vào các tháng 3, 6, 9, và 12.

Lịch học:

  • 2 môn học cho từng học kỳ 3 tháng. Có thể học 2 môn song song hoặc luân phiên từng môn (1.5 tháng)
  • Mỗi môn học – 30 giờ chia thành 10 buổi – 3 giờ.
  • Ngày học vào buổi tối 2/4/6 hoặc 3/5/7 có thể bao gồm cuối tuần T7/CN.