Khai giảng và Lịch học

Thời lương chương trình: toàn bộ chương trình 11 môn học / 330 giờ, kéo dài trong vòng 18 tháng và chia làm 6 học kỳ, mỗi học kỳ 3 tháng. Giai đoạn 1: 4 học kỳ / 12 tháng Xem thêm

Học phí

Học phí toàn bộ chương trình là 230,000,000 VNĐ (tương đương 10,000 USD). Học phí có thể thanh toán toàn bộ hoặc theo 2 đợt: Đợt 1: 115,000,000 VNĐ (tương đương 10,000 USD) trước khi nhập học Đợt 2: 115,000,000 Xem thêm

Chính sách tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình MBA Đại học Northampton (Anh Quốc) Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM và trường Đại học Northampton, Anh Quốc, Trung tâm Hợp Xem thêm