CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ

ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (ANH QUỐC)

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MBA

Chứng chỉ sau Đại học về Quản lý và Lãnh đạo

(TMC Postgraduate Diploma in Management Studies and Leadership) với 7 môn học – 120 tín chỉ.

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

BMG701

Management and Leadership Skills

20

2

MAR704

Marketing Management

20

3

HRM705

Human Resource Management

10

4

BMG706

Quality and Systems Management

10

5

ACC707

Accounting and Finance

20

6

BMG708

Strategic Planning and Implementation

20

7

BMG709

Project Development and Operation

20

Tổng cộng:

120 tín chỉ Anh Quốc


Chương trình Thạc sỹ MBA

cho học viên vừa tốt nghiệp Đại học, chưa có kinh nghiệm làm việc với 4 môn học – 80 tín chỉ

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

1

BSOM084

Practical Data Analysis for Business

10

2

STRM085

Strategy and Decision Making

10

3

FINM081

Major Project

40

Tổng cộng:

60 tín chỉ Anh Quốc


Cơ sở đào tạo:

01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37 225 221  |  0909 080 291

Email: ieec.vn@hcmute.edu.vn

Cơ sở đào tạo tại TP.HCM:

307A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 6261 0411  |  0967 599 780

Email: info@northampton.edu.vn